Gymnázium Tišnov, příspěvková organizace
Na Hrádku 20, Tišnov 666 01
Informační nástěnka - veřejná oznámení
Konzultační hodiny na GT
Na naší škole jsou nově zavedeny konzultační hodiny, které po domluvě s konkrétním učitelem  mohou využít ohlášení zákonní zástupci (případně žáci) a řešit s ním vzdělávací a výchovné problémy. K tomuto účelu jsou vypsány tyto konzultační termíny:

31.10., 5.12, 9.1., 13.2., 6.3., 3.4., 5.6.

Jedná se vždy o úterky, o dobu 13,45-15,00 hod., a jedná se o schůzky, které si s příslušným učitelem předem zákonný zástupce sjedná. Pokud tedy nebude mít učitel v daném termínu nic sjednáno, nebude čekat na případnou návštěvu.
Termín vyvěšení oznámení od 1.10.2017 do 30.6.2018, typ: sdělení pro rodiče, aktualizováno: 2.10.2017 10:30:39, zadal a aktualizoval Ing. Hort Radomír
iSAS - získání zapomenutých přístupových údajů
Pokud někdo z žáků nebo zákonných zástupců zapomněl přístupové údaje do Informačního systému iSAS, použije v menu iSASu příkaz Získaz přístup. Po zadání rodného čísla žáka systém pošle přihlašovací údaje do soukromého e-mailu žáka nebo zákonného zástupce, který byl nahlášen třídnímu učiteli a je tedy zadán na kartě žáka v SASu.
Totéž lze použít, pokud si zákonný zástupce přístupové údaje nevyzvedl u třídního učitele.
Termín vyvěšení oznámení od 26.2.2017, typ: ped-org. opatření, aktualizováno: 26.2.2017 14:03:14, zadal a aktualizoval Ing. Hort Radomír
Úřední hodiny v kanceláři školy
Potvrzování průkazek, prodej magnetických karet a potvrzení o studiu probíhá každý den před vyučováním od 7:15 do 7:50, o velké přestávce od 9:30 do 9:45 a odpoledne od 13:15 do 14:00 (Po, St, Čt), od 13:15 do 15:00 (Út, Pá).
Termín vyvěšení oznámení od 4.12.2014, typ: sdělení pro žáky, aktualizováno: 26.3.2015 15:46:14, zadal a aktualizoval Ing. Hort Radomír
Informační systém iSAS
Autorizovaný přístup do informačního systému iSAS za účelem kontroly osobních údajů, získání informací o prospěchu, rozvrhu hodin všech tříd, učitelů a místností, titulů ve školní knihovně aj., dostane žák od svých třídních učitelů, zákonní zástupci mohou získat své vlastní přístupové údaje na třídních schůzkách osobně od třídních učitelů nebo přes elektronickou poštu klepnutím na odkaz Získat přístup v menu iSASu, pokud informovali třídní učitele o své E-mailové adrese. Zacházení s takto získanými přístupovými údaji je pouze v kompetenci autorizovaného uživatele a škola neodpovídá za důsledky spojené s jejich nesprávným použitím.
Typ oznámení: ped-org. opatření, aktualizováno: 19.12.2012 11:16:53, zadal a aktualizoval Ing. Hort Radomír
Dnes je sobota 24. březen 2018, 04:59 | Aktuální školní rok 2017/18, 2. pololetí | SAS 8.1.5 | © Edookit